Czym jest ból, rodzaje bólu
oraz jakie są jego przyczyny?1,2

Ból jest jednym z najczęstszych objawów, z jakimi zgłaszamy się do lekarza. Niezależnie od pochodzenia czy charakteru zawsze jest on zjawiskiem ostrzegawczym.1
Ból to dla nas sygnał potencjalnego zagrożenia. Sygnały, które wysyła nam nasz organizm w postaci bólu służą do zminimalizowania dalszego uszkodzenia.1
Możemy wyróżnić:
– ból ostry, pojawia się w przypadku urazu, nagłej choroby, występuje u chorych poddanych zabiegowi operacyjnemu, czy w sytuacjach zaostrzenia chorób przewlekłych np. choroby zwyrodnieniowej stawów czy rwy kulszowej.1,2

Ból przewlekły – utrzymujący się powyżej 3 miesięcy o stałym lub zmiennym natężeniu. Ból przewlekły staje się źródłem cierpienia przez co znacząco obniża jakość życia. Towarzyszy on zazwyczaj przewlekłemu procesowi chorobowemu jak np. choroba nowotworowa, reumatoidalne zapalenie stawów czy choroba zwyrodnieniowa stawów.1,2

Podstawą leczenia każdego rodzaju bólu jest farmakoterapia, w której lekarz czy farmaceuta powinni brać pod uwagę zarówno przyczynę bólu, jego natężenie, czas trwania czy lokalizację. W praktyce zalecane jest, by terapię opierać na indywidualnym podejściu do chorego. Ważne jest więc nie tylko dobranie odpowiedniej substancji czynnej, ale także jej postaci oraz skutecznej dawki.1

1. https://www.mp.pl/bol/wytyczne/94188,rodzaje-bolu, dostęp 09.01.2023
2. https://www.msdmanuals.com/professional/neurologic-disorders/pain/chronic-pain, dostęp 09.01.2023

KONSEKWENCJE NIELECZENIA BÓLU1,2

U wszystkich chorych cierpiących z powodu przewlekłego bólu 
występują podobne procesy skutkujące obniżeniem jakości życia.

U chorych z bólem przewlekłym obserwuje się nadmierną drażliwość, zdenerwowanie czy obniżony nastrój.

U wielu osób z bólem przewlekłym obserwuje się utratę apetytu 
i spadek masy ciała, z kolei u części chorych pojawia się:

Prowadzi to do:

Często ból staje się głównym przedmiotem zainteresowania, większość czasu chorzy pozostają w pozycji leżącej, a myśli koncentrują na bezustannym szukaniu jego przyczyny. Większość chorych pozostaje wycofana z życia zawodowego, co niesie negatywne skutki ekonomiczne i znacznie obniża standard życia czy pozycję w społeczeństwie.

1. https://www.mp.pl/bol/wytyczne/94188,rodzaje-bolu, dostęp 09.01.2023
2. https://www.msdmanuals.com/professional/neurologic-disorders/pain/chronic-pain, dostęp 09.01.2023

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *