Kontakt

SPÓŁKA APTEK POLSKICH SP. Z O.O.
 BBC ul. Brukowa 12
 91-341 Łódź

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi , XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000706629

NIP 9471993123

REGON 368858611

Wysokość kapitału zakładowego 5 000 zł w całości opłacony.